Adres do korespondencji:

Wydawnictwo Lingua Mortis

Stępin 33M, 55-093 Stępin

Redakcja

tel.: +48 668 498 662

e-mail: redakcja@LinguaMortis.pl

Redaktor Naczelny
Sławomir Jarząb
e-mail: slawomir.jarzab@LinguaMortis.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Kalina Jankowska

Redaktor Operacyjny
Jacek Gutowski
e-mail: jacek.gutowski@LinguaMortis.pl

Informacja o przetwarzaniu danych


  Dla autorów

  Propozycje wydawnicze można wysyłać na adres redakcja@linguamortis.pl w temacie maila umieszczając tytuł dzieła i informację o jego rodzaju.

  Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje zawierające całość utworu, streszczenie lub konspekt oraz informację o autorze i jego ewentualnym dorobku literackim.

  Wydawnictwo nie przyjmuje propozycji wydawniczych nadesłanych pocztą tradycyjną, nie udostępnia recenzji wewnętrznych oraz nie zwraca niezamówionych materiałów.

  Brak odpowiedzi na ofertę w ciągu 4 miesięcy oznacza brak naszego zainteresowania. Staramy się odpowiedzieć każdemu, choć może to czasem potrwać nawet kilka miesięcy. Zapewniamy, że przeglądamy wszystkie propozycje, dlatego prosimy o nieprzesyłanie wielokrotnie tych samych tekstów.

  Prosimy o nienadsyłanie propozycji niezgodnych z naszym profilem wydawniczym.

  Zamówienia

  Szkoły, biblioteki oraz instytucje publiczne mają możliwość płatności za zamówienie po jego otrzymaniu– na podstawie faktury z przelewem w terminie 7 lub 14 dni.
  e-mail: zamowienia@LinguaMortis.pl

  Dane firmy

  Unisono Medica Sławomir Jarząb
  Stępin 33M, 55-093 Stępin
  NIP: 895 185 89 62
  REGON: 389754683
  mBank: 26 1140 2004 0000 3502 8159 5015